File tiếng việt Ajax search pro không hoạt động?

Hỏi & ĐápCategory: QuestionsFile tiếng việt Ajax search pro không hoạt động?
ktshop asked 3 months ago
Hi, mình tạo ngôn ngữ tiếng việt cho Ajax search pro bằng Loco nhưng không thấy nó hiển thị?

1 Answers
3emin Staff answered 3 months ago

Di chuyển tập tin tiếng việt vào thư mục /wp-content/plugins/ajax-search-pro/language/. Tuy nhiên để an toàn hơn, hãy di chuyển nó vào /wp-content/languages/plugins/

Reset Password