Làm sao thêm cột tác giả trong danh sách sản phẩm woocommerce

Hỏi & ĐápCategory: QuestionsLàm sao thêm cột tác giả trong danh sách sản phẩm woocommerce
abc asked 1 month ago
Trong admin wordpress, bài viết thì có cột tác giả, nhưng sản phẩm woocommerce thì lại không có. Đối với trang web có nhiều nhân viên đăng sản phẩm thì điều này rất bất tiện vì khó biết ai đăng sản phẩm nào. Ai có cách nào show cột tác giả như trong bài viết?

Reset Password